Laatste vergadering

Agenda
Raad voor Maatschappelijk Welzijn di 12/09/2023 - 21:00

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de gemeente Nijlen.

Op deze pagina kan je onder andere de volgende publicaties bekijken:

 • de lijst met besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester;
 • de lijst met besluiten van de OCMW-raad, het vast bureau en de voorzitter van het vast bureau;
 • de lijst met besluiten van de raad van bestuur van het AGB;
 • de agenda van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • de notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • specifieke besluiten zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur;
 • reglementen en verordeningen

Hoe raadplegen?

 1. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
 2. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
 3. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken:

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.
  Wanneer er veel zoekresultaten getoond worden, kan je filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de blauwe zoekknop te klikken.

Inzage en klachtenprocedure

Om de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn te kunnen inkijken, moet je een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de bestuursdocumenten. Meer info daarover vind je via https://www.nijlen.be/toegang-tot-bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor hulp of informatie over de raadpleegomgeving kan je contact opnemen met team Management en Bestuursondersteuning via mbo@nijlen.be of 03 411 02 11