Terug Subsidie, premie, erkenning

2022_GR_00193 - Subsidiereglement socio-culturele verenigingen 2023 - 2025 - Goedkeuring

2022_GR_00171 - Prijssubsidiereglement diamantmuseum - Goedkeuring

2022_GR_00170 - Prijssubsidiereglement bibliotheek Nijlen - Goedkeuring

2022_GR_00169 - Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur - Goedkeuring

2022_GR_00118 - Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur - herziening - Goedkeuring

2022_GR_00075 - Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur - herziening - Goedkeuring

2022_OCMW_RMW_00028 - Gas- en elektriciteitsfonds: Nijlense energievreetbon - éénmalig project - reglement - Goedkeuring

2022_GR_00040 - Andere werkwijze subsidieverdeling NCOS 2021-2022 - Goedkeuring

2021_GR_00192 - Projectsubsidie vrije tijd - Goedkeuring

2021_GR_00190 - BAAS of Begeleiding en Advies Aan sportclubs - projectsubsidie voor sportclubs - Goedkeuring

2021_GR_00189 - BAAS of Begeleiding en Advies Aan sportclubs - basissubsidie voor sportclubs - Goedkeuring

2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring

2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring

2021_RvB_AGB_00022 - Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur - Goedkeuring

1 tot 14 van 14 resultaten