Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00160 - IOK Afvalbeheer - statutenwijziging - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00160 - IOK Afvalbeheer - statutenwijziging - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 1
Ingrid Van Wunsel
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00160 - IOK Afvalbeheer - statutenwijziging - Goedkeuring 2021_GR_00160 - IOK Afvalbeheer - statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.

De mail van 17 september 2021 van IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, waarin zij melden dat de raad van bestuur heeft beslist een voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

Argumentatie

Naar aanleiding van wijzigingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur, dient IOK Afvalbeheer zijn statuten aan te passen. 

De behandeling van deze statutenwijziging wordt geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

De statutenwijziging werd minstens 90 dagen voor deze algemene vergadering voorgelegd aan ons bestuur.

De statutenwijziging kan worden goedgekeurd.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en DEEL 3, TITEL 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 427 dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient bezorgd te worden.

De statuten van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer wordt goedgekeurd.