Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00158 - Notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_GR_00158 - Notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad - Goedkeuring 2021_GR_00158 - Notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad - Goedkeuring

Motivering

Juridische grond

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 12 maart 2019.

Aanleiding en context

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 5 oktober 2021 dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de volgende raadszitting. 

Argumentatie

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 5 oktober 2021 zijn opgemaakt en kunnen worden goedgekeurd.

In agendapunt 3 'Bureau voor deontologie - huishoudelijk reglement' werd in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van het bureau voor deontologie de datum rechtgezet waarop de deontologische code werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, nl. 5 oktober 2021 i.p.v. 6 oktober 2020.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 5 oktober 2021 worden goedgekeurd.