Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00167 - IKA - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00167 - IKA - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00167 - IKA - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00167 - IKA - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van de dienstverlenende vereniging IKA. 

In hun aangetekende brief van 19 oktober 2021 nodigt IKA gemeentebestuur Nijlen uit op de algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 14 december 2021 om 19.30 uur in Aldhem, Jagersdreef 1 te 2880 Grobbendonk. Zij bezorgen hiertoe de agenda en de bijhorende stukken bij de agendapunten.

Afhankelijk van de dan geldende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus en de impact hiervan op deze vergadering, kan indien noodzakelijk overgegaan worden tot het houden van een digitale buitengewone algemene vergadering.

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt:

  1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022.
  2. Statutaire benoemingen.
  3. Statutaire mededelingen.

IKA vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeentebestuur Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de algemene vergadering.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging IKA worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2019 werd schepen Luc Luyten aangesteld als effectief vertegenwoordiger en op 4 februari 2020 raadslid Annelies Van Looy als plaatsvervangend vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen op de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de ganse legislatuur.

De vertegenwoordiger dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van IKA, conform de beslissing van de gemeenteraad.

De algemene vergadering van IKA valt samen met de gemeenteraad van 14 december 2021. Hierdoor kunnen de vertegenwoordigers niet deelnemen aan de algemene vergadering. Volgens de statuten van IKA kan er enkel volmacht gegeven worden aan raadsleden van de gemeente zelf. Gemeente Nijlen dient zich te verontschuldigen voor deze algemene vergadering van IKA.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid TITEL 3. De intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de dienstverlenende vereniging IKA.

Adviezen

Financieel directeur Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA van 14 december 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om gemeente Nijlen te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van IKA vastgesteld op 14 december 2021, aangezien deze vergadering samenvalt met de gemeenteraad.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging IKA.