Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00161 - IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00161 - IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00161 - IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00161 - IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer. 

In hun mail van 20 oktober 2021 nodigt IOK Afvalbeheer gemeentebestuur Nijlen uit op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021 om 11.45 uur in 'De Casteleer', Pastorijstraat 38 te 2460 Kasterlee. Zij bezorgen hiertoe de agenda en de bijhorende stukken bij de agendapunten.

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt:

  1. Statutenwijziging
    1.1. Artikelsgewijze goedkeuring
    1.2. Toetreding BGTS Baarle – Wijziging aandelenregister
  2. Activiteitenplan 2022 
  3. Begroting 2022
  4. Varia

IOK Afvalbeheer vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeentebestuur Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de buitengewone algemene vergadering.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2019 en van 1 oktober 2019 werd gemeenteraadslid Simon Kenens aangesteld als effectief vertegenwoordiger en schepen Luc Luyten als plaatsvervangend vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen op de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer en dit voor de ganse legislatuur.

De vertegenwoordiger dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer, conform de beslissing van de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid TITEL 3. De intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.

Adviezen

Beleidsadviseur Groen Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer van 17 december 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer vastgesteld op 17 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.