Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 25
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Leo Verelst, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Dorien Van Assche, Andre Marien, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Inge Schoovaerts, Els Herremans, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Simon Kenens, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Johan Van Dessel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring 2021_GR_00174 - Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor Nijlen is er een bedrag van € 220.154,24 voorzien in het noodfonds Vlaamse overheid.

Argumentatie

Indirecte ondersteuning - reglement voor de verdeling van de middelen uit het Vlaams noodfonds voor corona-ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

Sinds oktober 2021 worden de publiek toegankelijke activiteiten terug georganiseerd en loopt de werking van het Nijlense verenigingsleven weer zoals voor covid-19.  

Van het coronabudget 2021 is er nog € 22 320,00 over en er dringen zich ondersteuningsnoden op o.b.v. nieuwe regelgeving rond de CO2-meters.

CO2-meters

Wetgeving: MB 25 augustus 2021 m.b.t. indoorinfrastructuur:

  • Uitbaters van infrastructuur moeten over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken.
  • Verplicht CO2-meters in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten, bv. kleine sportzalen, kleedkamers, clublokalen, repetitielokalen …
  • Cafetaria’s verenigingen CO2-meter verplicht sinds hun opening in juli.

Voor wie gelden de regels?

  • Alle sportverenigingen
  • Alle organisaties die evenementen/activiteiten organiseren
  • Beheerders die hun infrastructuur verhuren/gebruiken aan/voor derden zoals bijvoorbeeld: private eigenaars, parochiezalen, scholen, ....

Voor sportclubs en parochiale zalen is dit een serieuze investering. Er wordt dan ook voorgesteld om per CO2-meter een subsidie te geven van € 130,00 of een terugbetaling met een maximum van € 130,00. 

Scholen komen voor de subsidie in aanmerking als ze een ventilatieplan hebben en enkel voor die lokalen die buiten de schooluren ter beschikking worden gesteld  aan erkende Nijlense verenigingen.

Voor jeugdverenigingen zijn CO2-meters nog niet verplicht maar niemand weet of dit zo gaat blijven. Het is aan te raden om jeugdverenigingen ook te stimuleren om minstens een CO-2-meter aan te kopen.

Juridische grond

MB 25 augustus 2021 m.b.t. ventilatie indoorinfrastructuur.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 'Corona-ondersteuning van CO2 meters' goed.