Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Leo Verelst: Crisis in het sociaal verhuurkantoor

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Leo Verelst: Crisis in het sociaal verhuurkantoor 2021_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Leo Verelst: Crisis in het sociaal verhuurkantoor

Motivering

Indiener(s)

Leo Verelst

Tijdstip van indienen

do 04/11/2021 - 16:55

Toelichting

Reeds jarenlang is onze gemeente aangesloten bij het sociaal verhuurkantoor de Woonkans in Lier. Het sociaal verhuurkantoor heeft sinds de opstart ettelijke huizen ingehuurd in Nijlen met de bedoeling om die onder te verhuren aan de kandidaat-huurders die het meeste nood hebben aan een betaalbare huurwoning. 

Het SVK moest in het verleden al heel wat zwaar weer doorstaan en kende heel wat ups en downs in het beheer van de woningen en de zorg voor zijn kwetsbare huurders. 

De laatste jaren is er echter een ongekend personeelsverloop waardoor er totaal geen stabiliteit en continuïteit meer is in de werking van het SVK. Net nu het ernaar uitzag dat alles weer wat beter zou gaan, bereikte ons het nieuws dat de huidige coördinator en enkele andere personeelsleden hun ontslag hebben gegeven. We kunnen ons inbeelden dat er momenteel dan ook een ware crisissfeer moet hangen in het SVK. In het verleden had het SVK immers al problemen met het leveren van kwaliteit aan zowel de eigenaars van de ingehuurde woningen als aan de huurders die ondersteuning nodig hebben. Met de zeer beperkte personeelsbezetting, kan dit alleen maar moeilijker worden. 

 Aangezien onze schepen Lien Dufour momenteel voorzitter is van de raad van bestuur van het SVK, vernamen we graag in detail hoe het bestuur van het SVK deze crisis wil aanpakken. Is er al een plan van aanpak uitgetekend en binnen welke termijn worden welke  maatregelen vooropgesteld om de werking en zelfs het voortbestaan van het SVK te verzekeren. Dit alles uiteraard met het oog op de toekomstige overdracht van het SVK in de nieuwe structuur die door de Vlaamse overheid is voorzien.