Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadsleden Andre Marien, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Stijn Lemmens, Jan Verbraecken, Johan Van Dessel: Ligging toekomstige fietsostrade in gemeente Nijlen

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadsleden Andre Marien, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Stijn Lemmens, Jan Verbraecken, Johan Van Dessel: Ligging toekomstige fietsostrade in gemeente Nijlen 2021_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadsleden Andre Marien, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Stijn Lemmens, Jan Verbraecken, Johan Van Dessel: Ligging toekomstige fietsostrade in gemeente Nijlen

Motivering

Indiener(s)

Andre Marien, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Stijn Lemmens, Jan Verbraecken, Johan Van Dessel

Tijdstip van indienen

zo 31/10/2021 - 15:12

Toelichting

Kan het gemeentebestuur van Nijlen toelichten welke ligging van de geplande fietsostrade in Nijlen zij heeft ondersteund en verkozen in de gesprekken met de Provincie?

Kan de door het gemeentebestuur bij de Provincie goedgekeurde ligging van de geplande fietsostrade in Nijlen op een kaart worden weergegeven?

Kan er aangegeven worden welke gevolgen dit heeft voor de inwoners en andere stakeholders?

Kan er aangegeven worden welke officiële inspraakmomenten hierover georganiseerd werden met onze inwoners algemeen en de inwoners die hiervan rechtstreeks impact zullen ondervinden?

Kan er aangegeven worden wanneer het gemeentebestuur de eerste gesprekken met de Provincie hierover gehad heeft?

Kan er aangegeven worden of er ook andere pistes door het gemeentebestuur voorgelegd en verdedigd werden? Indien dit het geval is, kan de documentatie daarvan dan voorzien worden?

Klopt het dat het gemeentebestuur bij de Provincie heeft goedgekeurd dat de betreffende fietsostrade over een gedeelte van de lagere school De Ceder zal lopen in Kessel-Station?

Klopt het dat dit de allereerste keer is dat de Provincie bij een school onteigeningen zou moeten doen in het kader van de fietsostrade, goedgekeurd door ons gemeentebestuur?

Klopt het dat de inwoners van Nijlen en dus ook van Kessel-Station als belastingbetaler dus mee betalen aan de door het gemeentebestuur vorige week goedgekeurde aankoop van de grond voor de lagere gemeenteschool in het groen in Kessel Dorp? Klopt het dat zij ook zullen betalen voor de pre-financiering van de bouw van die school in het groen in Kessel Dorp in afwachting van de subsidies daarvoor? Klopt het dat terzelfdertijd het gemeentebestuur ervoor kiest om een fietsostrade over een gedeelte van de katholieke lagere school in Kessel-Station te laten lopen en daar tot onteigening te laten overgaan van het gedeelte van die school van waaruit alle nutsvoorzieningen vertrekken, van waar het kunstwerk “De Ceder” staat, om niet te spreken van de in- en uitgangen van deze school?

Dit punt beperkt zich tot de geplande ligging in gemeente Nijlen van de fietsostrade  en heeft geen betrekking op de ligging in ev. buurgemeenten waarover nog geen consensus zou zijn en die ev. nog vertrouwelijk zouden kunnen zijn.