Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_VVB_00014 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Donkere tijden voor fietsers

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_VVB_00014 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Donkere tijden voor fietsers 2021_VVB_00014 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Donkere tijden voor fietsers

Motivering

Indiener(s)

Leo Verelst

Tijdstip van indienen

do 04/11/2021 - 16:58

Toelichting

De winter komt er stilaan weer aan en dat zien we allemaal aan het korten van de dagen. Het wordt alsmaar later licht en de duisternis treedt ’s avonds snel in. Fietsers die naar en van het werk fietsen zullen dit de komende weken en maanden dan ook moeten doen in het donker. 

We stellen vast dat er op een aantal plaatsen wel bijzonder weinig straatverlichting is waardoor de fietsers zich niet altijd even veilig kunnen verplaatsen. Dit wordt op bepaalde landelijke stukken nog verder bemoeilijkt door het feit dat daar heel wat afgevallen blaren op de fietspaden liggen, wat veilig fietsen zeker niet bevordert. Zo wordt ons gemeld dat de Koningsbaan over de ganse lengte van het gebied van de Kesselse Heide (meer bepaald van de Kannaertstraat tot de Vaerestraat) niet of amper verlicht is en dus niet echt aangenaam en veilig is om te fietsen. Daarenboven liggen op dit stuk ook nog eens de beruchte varkenskoppen, die in het verleden al meermaals punt van discussie zijn geweest. 

Voorstel

Wij stellen voor om de kritieke punten in kaart in onze gemeente te brengen en de straten die vaak door fietsers gebruikt worden en waar er geen of onvoldoende verlichting is, beter te verlichten.


Antwoord schepen Luc Luyten

Het is inderdaad onlangs voorgekomen dat er verschillende openbare verlichtingspalen, die normaal s ’avonds aan gaan en heel de nacht doorbranden defect waren.  Het feit dat er sinds eind maart  op de meeste plaatsen in Nijlen maar paal om paal de verlichting wordt aangestoken  en nu zeker  tijdens deze donkere winteravonden, maakt dat er dan ineens over een afstand van ongeveer 90 meter geen verlichting meer brandt, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Defecte straatlampen kunnen steeds door onze inwoners aan Fluvius worden doorgegeven via hun website. Ook via onze gemeentelijke kanalen kunnen deze worden doorgegeven, die dan ook verder naar Fluvius worden gemeld. De duurtijd van herstelling bij Fluvius bedraagt nu twee weken, waar dit vroeger 4 weken was. Dit op vraag van de lokale besturen.  

We werken momenteel aan een masterplan voor de openbare verlichting. De belangrijkste twee redenen waarom we hier aan werken: 

  1. De totale uitstoot van elektriciteit bedraagt ongeveer 210 ton CO2-equivalenten of bijna 20% van de gemeentelijke broeikasgasuitstoot. De openbare verlichting heeft hier een groot aandeel in, namelijk 51% van de totale uitstoot door elektriciteit. 
  2. Zoals een goede huisvader is het ook onze taak als lokaal bestuur zuinig om te springen met de steeds duurder wordende energieprijzen, zonder hierin te boeten op de veiligheid van onze inwoners. De verledding en dimmen van de armaturen op heel ons grondgebied zal hier een antwoord op geven.
 • Een aandachtspunt bij de opmaak van het plan is veiligheid: 
   1. De gemeente wordt opgedeeld in verschillende zones (o.a. openbaar plein, woonstraat, schoolomgeving…). 
    • Hierbij is er de categorie ‘poorteffecten’. Deze wordt toegepast op belangrijke verkeersassen doorheen woongebied met oog op snelheidsreductie. De verlichting zal hier een niveau hoger branden dan in het omliggende deelgebied.
    • En de categorieën vrij liggende fietspaden en fietsdoorsteken waarbij extra aandacht gegeven wordt voor voldoende verlichting voor fietsers. 
   2. Tenslotte zal er in geen enkele deelruimte (behalve nachtgebied) gedoofd worden op kruispunten, in gevaarlijke bochten en ter hoogte van oversteekplaatsen.

Tot eind maart 2021 werden 1126 van de 3887 lampen (= 29%) na 23u gedoofd; nu worden deze lampen niet meer ontstoken.  Bij de implementatie kregen we vrij weinig klachten binnen. Nu de dagen sneller donker worden ontvangen we wel wat klachten (en blijkbaar lopen er ook bij Fluvius wel wat klachten binnen). De klachten die ons bereiken worden door de collega’s van het onthaal genoteerd in een excel zodat we deze goed kunnen opvolgen. 

Vooral bij defecten kan het nu zeker zijn dat er een groter stuk straat niet meer verlicht is. 

Zoals ik heb aangehaald is de hersteltijd voor een “normaal” defect van een lamp, na melding, max. 2 weken. Bij uitval van een hele straat, gebied of gevaarlijke plaatsen zal het lokaal bestuur bij Fluvius steeds aandringen voor onmiddellijk herstel.

Besluit

Voor raadslid Leo Verelst voldoet dit antwoord en hoeft er niet gestemd te worden.