Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_VVB_00013 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Toiletten op onze begraafplaatsen

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_VVB_00013 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Toiletten op onze begraafplaatsen 2021_VVB_00013 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Toiletten op onze begraafplaatsen

Motivering

Indiener(s)

Leo Verelst

Tijdstip van indienen

do 04/11/2021 - 16:56

Toelichting

Met de jaarlijkse herdenking van onze overledenen tijdens de Allerheiligenperiode komen er weer opmerkingen en vragen naar boven ivm onze kerkhoven. 

De vraag die we kregen van enkele bezoekers is of er geen toiletten kunnen voorzien worden op onze kerkhoven. Vandaag is er op geen van onze kerkhoven een toilet dat voor het publiek toegankelijk is. Meer zelfs : in Bevel en Kessel, zo vernamen we, is er zelfs gen toilet voor het onderhoudspersoneel van de gemeente. Zo moet de werkman die de begraafplaats in Bevel onderhoudt naar de kinderopvang gaan voor zijn sanitaire behoefte. Niet alleen is dit voor hem uiterst ongemakkelijk, maar bovendien neemt dit ook heel wat tijd in beslag. 

Het bestuur heeft aangekondigd dat ze een groots regeneratieplan willen opzetten voor de opwaardering van onze begraafplaatsen. De vraag is dan ook of er toiletten zijn voorzien bij de aanpassing van onze kerkhoven. 

Voorstel

Verder zouden we ook willen voorstellen om, in afwachting van de aanpassingen aan onze kerkhoven, reeds tijdelijke toiletten te voorzien. 

Antwoord door schepen Paul Laurijssen

In de technische ruimten van de begraafplaatsen in Nijlen en Kessel is een wc voorzien, enkel voor privé gebruik voor de grafmakers. In Bevel zal bij de opwaardering van het inkomportaal bekeken worden of hier ruimte kan vrijgemaakt worden voor een wc.

Bij de opmaak van de herwaarderingsplannen voor de kerkhoven is bewust gekozen om geen publieke wc’s te voorzien.  Dit heeft vooral te maken met het onderhoud van publieke wc’s. 

Vanaf half oktober tot en met half november zullen in de toekomst wel tijdelijke toiletten worden voorzien op de kerkhoven. 

Besluit

Voor raadslid Leo Verelst voldoet dit antwoord en moet er niet gestemd worden over dit punt.