Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00175 - Mondelinge vragen ingediend tijdens de vergadering - Kennisneming

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_GR_00175 - Mondelinge vragen ingediend tijdens de vergadering - Kennisneming 2021_GR_00175 - Mondelinge vragen ingediend tijdens de vergadering - Kennisneming

Motivering

Juridische grond

Artikel 4 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 12 maart 2019.

Aanleiding en context

De raadsleden kunnen mondelinge vragen stellen.

Argumentatie

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de raad staan. Deze mondelinge vragen worden ten laatste tijdens de volgende zitting beantwoord.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen.