Terug
Gepubliceerd op 04/09/2023

Agenda  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

di 12/09/2023 - 21:00 Raadzaal
 • 1.

  2023_OCMW_RMW_00025 - Notulen en zittingsverslag vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn - Goedkeuring

  De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 • 2.

  2023_OCMW_RMW_00026 - Ontslag raadslid Manuela Verbist en aanstelling opvolger Danny Kerkhofs - Kennisneming

  Kennisname ontslag raadslid Manuela Verbist en aanstelling opvolger Danny Kerkhofs.

 • 3.

  2023_OCMW_RMW_00027 - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diensten inzake EPC-verslaggeving' - Goedkeuring

  Het OCMW besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK aangaande  'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diensten inzake EPC-verslaggeving'.

 • 4.

  2023_OCMW_RMW_00028 - Beslissing tot toetreding tot het DC-plan van OFP Prolocus in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2024 - Goedkeuring

  Beslissing tot toetreding tot het DC-plan van OFP Prolocus in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2024.

 • 5.

  2023_OCMW_RMW_00029 - Cipal dv - buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023 - goedkeuring van de agendapunten en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

  De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van donderdag 12 oktober 2023, worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 • 6.

  2023_OCMW_RMW_00030 - Agentschap voor binnenlands bestuur - goedkeuringsbesluit jaarrekening gemeente en OCMW Nijlen 2022 - Kennisneming

  Agentschap Binnenlands Bestuur laat weten dat de jaarrekening over het financiƫle boekjaar 2022 van gemeente en OCMW Nijlen wordt goedgekeurd.

 • 7.

  2023_OCMW_RMW_00031 - Grondverkoop - Afdeling 1 - sectie A - perceelnummers 39K, 40H en 724A - Goedkeuring

  Goedkeuring grondverkoop ter realisatie van het Sigma-project.

 • 8.

  2023_OCMW_RMW_00032 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst CAW Boom Mechelen Lier inzake ketenaanpak dak- en thuisloosheid - Goedkeuring

  Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst CAW Boom Mechelen Lier inzake de ketenaanpak dak- en thuisloosheid.

  Alsook zal dit besluit de financiering voor 2023 en deze voor 2024 en toekomst behandelen.